eBase הדרכה והטמעה

גם מערכת המידע הטובה ביותר, יכולה להיות חסרת ערך ללא יישום והטמעה איכותיים בארגון.
הטמעה טובה מאפשרת לארגון למצות את היכולות הקיימות במערכת, ולהפוך אותה לכלי לניהול, בקרה וקבלת החלטות מהמעלה הראשונה.

במהלך השנים פיתחנו מתודולוגיות יחודיות המאפשרות להטמיע את המערכת בארגון באופן המיטבי. ההטמעה כוללת תהליכי קונפיגורציה, הטמעה והדרכה המותאמים לצרכי הארגון.

ההדרכה מבוססת על תוכנית סדורה של נושאים אשר מוגדרים כרלבנטיים לארגון, והדרכות יעילות ותכליתיות המשלבות לימוד ראשוני של תכונות המערכת, הדרכות ותרגול לפני העלייה לאוויר וליווי ותמיכה לאחר העלייה לאוויר עם המערכת.

התהליכים שנבנו על ידינו מאפשרים הטמעה מהירה ויעילה, גם בקרב משתמשים אשר הורגלו שנים רבות בעבודה עם מערכת אחרת .