eBase תכנות

חברת eBase מעסיקה מתכנתים מנוסים בלבד.

מודל העבודה היחודי מאפשר צבירת ידע רב בתוך הארגון, אשר כל לקוחותינו יכולים ליהנות ממנו.

במהלך השנים פיתחנו יכולות תכנות המאפשרות התאמה של המערכת לכל צורך ספיציפי בארגון.

אנו מלווים את הלקוחות שלנו במשך שנים, ומסייעים בהתאמת המערכת לצרכים המתפתחים של הארגון.

התכנות שלנו מותאם למעבר חלק של גירסאות, והביצוע היעיל חוסך בעלויות ללקוחותינו.